Wesołego Alleluja!
Niech Zmartwychwstanie Chrystusa Pana napełni nasze serca radością, nadzieją i miłością. Niech łaska Zmartwychwstałego Pana obudzi w nas to, co uśpione. Niech blask Jego słowa prowadzi nas przez życie do chwały wieczności i da nam siłę do pokonywania wszelkich trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Duszpasterze