O, Ty coś u nas tron sobie obrała,
By nas wspomagać w życia czas.
Wierzymy Matko, żeś nas pokochała
I nie odrzucisz nigdy nas.
Matko Krośnieńska Miłosierną zwana,
Wspieraj nas zawsze w niedoli czas.
Jak ojcom naszym, bądź naszą matką,
Królowo miasta, wspomagaj nas.”

Dziś w Krośnie obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Murkowej – patronki naszego miasta. W ten dzień patronki miasta Krosna pamiętajmy o modlitwie przez jej wstawiennictwo, aby Matka Najświętsza wspomagała nas i nasze miasto w każdy czas
jak śpiewamy w pieśni ku jej czci „Wspieraj nas zawsze…Królowo miasta, wspomagaj nas”.
Dzień wspomnienia naszej lokalnej Matki jest także okazją do przypomnienia faktów związanych z tym wizerunkiem.

Obraz Matki Bożej Niepokalanej został namalowany ok. 400 lat temu, jednak ani autor, ani dokładny czas jego powstania nie są znane. Pierwotnie przedstawiał stojącą postać Matki Bożej trzymającej na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus, a u stóp Maryi znajdował się księżyc. Tak w owym czasie przedstawiano Matkę Bożą Niepokalaną.

W XVII w. obraz ten był umieszczony na lewo od głównego wejścia do kościoła na murze i stąd powstała popularna nazwa: „Matki Bożej na Murku” albo „Matki Bożej Murkowej”.Cześć tego wizerunku Najświętszej Maryi Panny rozwinęła się szczególnie po cudownym ocaleniu Krosna w 1657 roku. Podczas potopu szwedzkiego Krosno zostało zaatakowane przez wojska Jerzego II Rakoczego. Miasto było oblegane i bliskie upadkowi. Wówczas mieszczanie modlili się przed obrazem umieszczonym na murze franciszkańskiego kościoła i złożyli Matce Boże śluby. 16 marca ukazała się na niebie włócznia; tego znaku ulękli się napastnicy i wycofali się nie niszcząc Krosna. W mieście odczytano to jako łaskę wyjednaną przez Matkę Bożą Murkową.

W 1872 roku pożar zniszczył kościół. Po pożarze uznano, że nie można umieszczać w ołtarzu bardzo zniszczonego obrazu i wycofano obraz z kultu. W 1919 roku O. Alojzy Karwacki prowincjał polski, polecił odnowić uszkodzony obraz Matki Bożej Murkowej i wrócić mu należną cześć oraz umieścić go w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej. W czasie restauracji obrazu odcięto dolną, zniszczoną część wizerunku, a malarz przemalował go, tworząc w rzeczywistości inny obraz. Po tej nieudanej odnowie, obraz Matki Bożej Murkowej umieszczono w zakrystii.Po II wojnie światowej, w roku 1949 ks. bp. Franciszek Barda przysłał do klasztoru oficjalne zapytanie o los łaskami słynącego obrazu Matki Bożej zwanego Murkowym. Rozpoczęto poszukiwania w klasztorze i odnaleziono obraz. W latach 1956-58 przeprowadzono konserwację obrazu Matki Bożej Murkowej, a 29 XI 1960 roku wizerunek Najświętszej Maryi Panny, Patronki Krosna umieszczono z powrotem w głównym ołtarzu.W 1973 roku Prowincjał Franciszkanów wystąpił do biskupa przemyskiego Ks. Ignacego Tokarczuka z prośbą o ogłoszenie obrazu jako „łaskami słynącego”.W latach 1985-87 obraz ponownie oddano do konserwacji; usunięto przemalowania i przywrócono mu pierwotny wygląd. Od 1987 roku odprawiane są przed obrazem Msze św. składkowe.

W styczniu 2008 roku ks. Abp Józef Michalik podjął decyzję o koronacji obrazu nadając mu jednocześnie tytuł teologiczny: „Obrończyni Wiary”. 16 marca 2009 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę w której wyrażono wolę, aby Matka Boża Murkowa została Patronką Miasta Krosna. W krośnieńskich parafiach zebrano ok. 11 tysięcy podpisów popierających pragnienie ogłoszenia Matki Bożej Murkowej Patronką Krosna. Ks. Abp Józef Michalik przedstawił te prośby na forum Konferencji Episkopatu Polski, a następnie wysłał odpowiednią prośbę do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W odpowiedzi z dnia 12 stycznia 2010 J. Eminencja ks. Kard. Antoni Canizares Llovera wydał dekret ustanawiający Matkę Bożą Murkową Patronką przed Bogiem Miasta Krosna.

Koronacja obrazu odbyła się 13 czerwca 2010 r. 

© 2018 Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej