Jak wiemy obecnie przeżywamy tydzień misyjny, który został rozpoczęty od światowego dnia misyjnego. Wczoraj po modlitwie Anioł Pański papież odniósł się do tego czasu w tych słowach:

Zachęcam wszystkich do przeżywania radości misji, świadcząc Ewangelię w środowiskach, w których każdy żyje i działa. Jednocześnie, jesteśmy wezwani do wsparcia miłością, konkretną pomocą i modlitwą misjonarzy, którzy wyruszyli, aby głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Przypominam też, że mam zamiar promowania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w październiku 2019 roku, aby posilić zapał działalności ewangelizacyjnej Kościoła ad gentes. W dniu, gdy przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II, papieża-misjonarza, powierzamy jego wstawiennictwu misję Kościoła w świecie.

Proszę was, abyście przyłączyli się do mojej modlitwy o pokój na świecie. W tych dniach śledzę ze szczególną uwagą sytuację w Kenii, którą odwiedziłem w roku 2015, i za którą się modlę, aby cały kraj potrafił stawić czoła obecnym trudnościom w duchu konstruktywnego dialogu, mając na sercu dążenie do dobra wspólnego.

 

Poprzedni wpis
«