Święto patrona Europy

11 lipca 2018

Dzisiaj obchodzimy święto św. Benedykta.
Jest on patronem europy, módlmy się w tym dniu za jego wstawiennictwem o pokój i jedność w Europie.

Św. Benedykt od dawna jest czczony jako patron pokoju, pracy i ludzi konających. Żył on na przełomie V i VI wieku. 

Obecnie Europa ma kilkoro patronów, pochodzących z różnych czasów i narodów.
Jako pierwszy jej patronem został ogłoszony św. Benedykt z Nursji – opat,
czyli przełożony klasztoru mnichów z Italii. Wsławił się niezwykle mądrą
i wyważoną regułą, która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych
na zachodzie. Choć św. Benedykt znajduje się w dziejach kościoła katolickiego
to udokumentowane wiadomości o nim są nikłe.
Dla zainteresowanych życiem św. Benedykta : o świętym Benedykcie z Nursji.

© 2019 Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej w Krośnie