Jak co roku w święta Bożego Narodzenia rektor KUL-u kieruje do nas słowo. Tak też jest i w tym roku, gdzie podkreśla, że odpowiedzialna wolność wymaga praktykowania w zakresie takich sprawności moralnych, jak sumienność, solidność, rzetelność i uczciwość.

Rektor KUL – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

W pierwszej części Słowa, ks. Rektor przywołuje postać św. Szczepana, pierwszego męczennika, a zarazem wzoru odpowiedzialności. „Historia życia i męczeństwa św. Szczepana ukazuje człowieka odpowiedzialnego, a tym samym uczy nas i zachęca do podejmowania odpowiedzialności za swoje życie, za niełatwe często wybory i decyzje. Na taką odpowiedzialność człowiek może się jednak zdobyć tylko wtedy, gdy poznał cel i sens swojego życia”. Kolejno w tej perspektywie ks. Rektor KUL-u podsumowuje mijający rok, który obfitował w różne inicjatywy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W swoim słowie ks. Rektor KUL-u podkreśla również, jak ważna jest odpowiedzialność człowieka i zarazem rozpoznanie obowiązków, które należy wypełniać. Zwraca on także jakich praktyk wymaga odpowiedzialność, której nie można pogodzić z lekkomyślnością, powierzchniowością, niestałością czy zobojętnieniem na drugiego człowieka. Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji wysłuchać bądź przeczytać tego słowa publikujemy je poniżej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia: KUL