Uroczystość Objawienia Pańskiego, a może raczej Trzech Króli jak to potocznie zwykło się mówić to czas gdy pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Jezusowi, symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi. Dzisiejsze święto jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. 

Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Jak zostało już wyżej wspomniane to święto, które zostało uświęcone jako jedno z pierwszych przez Kościół. Na wschodzie pierwsze ślady tej uroczystości spotykamy już w III w. Choć wtedy miały to miejsce obchody Bożego Narodzenia tyle, że rozbudowane jako uroczystość Epifanii. Na zachodzie zaś już od końca IV w. można dostrzec ślady tego święta i tym razem już oddzielnie od Bożego Narodzenia. W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Jeśli chodzi zaś o poświęcenie kadzidła i kredy to zwyczaj znakowania drzwi mieszkań trwa nieprzerwanie od przełomu XV i XVI w. Oznaczamy drzwi na znak, że w naszym domu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. 

Dzisiejsza uroczystość jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, a także jest jednocześnie dniem modlitwy i pomocy Misjom.  Jak wiemy dziś składka jest przeznaczona na misje, w ten sposób pragniemy wesprzeć 2004. polskich misjonarzy. Dziś także ulicami naszej parafii przejdą dzieci należące do Szkolnego Koła Misyjnego i te ofiary, które będą zebrane podczas kolędowania będą także wspierać misje. Prosimy o życzliwe przyjęcie tych młodych kolędników misyjnych. Na dzisiejszy dzień Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji kieruje do nas także komunikat, który publikujemy poniżej.