Uroczystość  Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 Dobiega końca rok liturgiczny. Za ponad miesiąc pożegnamy rok kalendarzowy. W  sposób dobitny postrzegamy, że czas upływa, że jesteśmy poddani procesowi  przemijania. Jak mówi św. Paweł Apostoł  „przemija, bowiem postać tego świata „ ( 1Kor7,31).To jest fakt.  Wszystko zmierza do  celu, który znajduje swe dopełnienie w Chrystusie. „Wszystko przez Niego  i dla Niego zostało stworzone ( Kol 1,16 ). Dzisiejsza niedziela  wskazuje na  Jezusa Chrystusa Pana  dziejów świata, –  Króla  Wszechświata.  Słowo Boże  jest okazją do refleksji, nad naszym życiem, które podlega upływowi czas.  „Wszyscy, bowiem staniemy przed trybunałem Boga.” ( Rz 14,10 ).Trzeba na nowo postawić pytanie, kto jest naszym przewodnikiem po drogach życia oraz komu zawierzyliśmy ?  A przecież tylko Chrystus jest naszym Panem i Bogiem.