Kiedy stajemy u początku nowego roku, budzi się w nas niepewność, co nas czeka, jaki będzie ten rok. Życzymy więc dużo spokoju, ufności i nadziei, aby wszystkie plany się spełniły, a Pan czasów wspierał nas swoimi łaskami i błogosławieństwem.

Duszpasterze