I rocznica śmierci śp. Ks. Prałata Tadeusza Szeteli

Już minął rok jak odszedł do Pana śp. Ks. Tadeusz Szetela. Było to dokładnie 18 stycznia 2019 roku w godzinach wieczornych. Smutek wypełnił nasze serca. Odszedł szlachetnych człowiek, gorliwy kapłan i gorący patriota. Jego życiowa postawa pełna skromności wywarła na wielu z nas przemożny wpływ. Dowodem tego byli licznie zgromadzeni na pogrzebie parafianie, wychowankowie, a także mieszkańcy Krosna. Po upływie roku od jego odejścia nosimy go w swoich sercach i pamiętamy w naszych modlitwach polecając go miłosiernemu Bogu. Niech więc i to skromne wspomnienie ks. Prałata Tadeusza będzie również wyrazem wdzięczności za jego posługę kapłańską w parafii, a także za pomoc jaką okazywał będąc już na emeryturze. Pamiętamy jego posługę w konfesjonale, sprawującego ofiarę Mszy św. czy głoszącego słowo Boże. Duchowe owoce jego pracy zapewne są jeszcze głęboko obecne w naszym życiu. Tak więc mamy wobec niego do spłacenia dług wdzięczności w duchu wiary. Niech dobry Bóg będzie dla niego najlepszą nagrodąza wszelkie dobro i oddanie Bogu w kapłaństwie.