Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej obchodzi się 40 dni po Bożym Narodzeniu. Upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z nakazami prawami, każdy pierworodny chłopiec miał być w Świątyni ofiarowany Bogu. Był to symboliczny gest poświęcenia Bogu tego, co było dla rodziców największą wartością. W zamian , w geście wykupienia pierworodnego ofiarowano parę synogarlic lub dwa młode gołębie. Ofiarowanie Jezusa z racji Jego Bosko – ludzkiego bytu było wyrazem wierności Bogu ,Jego nakazom zawartym w Prawie. Przede wszystkim jednak w wydarzeniu tym Jezus ofiaruje się Bogu, jako swemu Ojcu, bowiem, będąc człowiekiem, nie przestaje być Jednym z Trójcy. W tym ewangelicznym wydarzeniu biorą udział Maryja , Józef, starzec Symeon i prorokini Anna. Święto Ofiarowania Pańskiego przypomina nam też, że Chrystus jest Światłem Świata, a Maryja jest tą, która Chrystusa – Światło nam przynosi. W tym dniu poświęca się gromnice. Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i w gospodarstwach, również zapala się gromnice. Świece te podaje się też umierającym. W tym świątecznym dniu modlimy się w intencji osób życia konsekrowanego ( siostry i bracia zakonni).