Święto św. Cyryla i Metody patronów Europy

Nasz kontynent  kształtował swoje oblicze przez  stulecia.  Wysiłek duchowy i intelektualny  wielu pokoleń przyniósł wspaniałe owoce w postaci cywilizacji chrześcijańskiej  czyli  europejskiej. Trzeba też powiedzieć, że czerpano z dorobku myśli  rzymskiej, greckiej i judeochrześcijańskiej. Wielkie zasługi miał Kościół, a zwłaszcza jego wybitne jednostki. Często byli to ludzie święci, którzy dali podwaliny naszej kulturze np. św. Benedykt, czy  Katarzyna ze Sieny. Bez ich  wiary, bez ich wkładu duchowego i intelektualnego nie byłoby Europy jaką teraz znamy. Do tych wielkich ludzi Kościoła  należą też św. Cyryl i Metody. Apostołowie Słowian, których uroczyście Kościół wspomina 14 lutego. Urodzeni w  Tesalonikach święci bracia stali się pierwszymi misjonarzami narodów słowiańskich, przetłumaczyli ma język słowiański księgi liturgiczne. Do tego celu opracowali pismo nazwane  później cyrylicą. Tym samym położyli fundamenty pod literaturę i kulturę słowiańską. W ten sposób narody słowiańskie stały się częścią Europy i jej  kultury, która wyrosła na gruncie Ewangelii. Módlmy się za przyczyną tych świętych patronów, aby Europa była wierna swoim chrześcijańskim korzeniom na których wyrosła.

Następny wpis
»