Nowi ministranci i lektorzy

Podczas niedzieli Gaudete, gdy coraz bliżej nam do Świąt Bożego Narodzenia nasza wspólnota parafialna radowała się z przyjęcia do grona kandydatów na ministrantów pięciu chłopców, do ministrantów dwóch chłopców i pięciu nowych lektorów. Odbyło się to po kilkumiesięcznym przygotowaniu, gdy jako kandydaci zgłębiali tajniki służby liturgicznej. Obrzęd odbył się na Mszy świętej o godzinie 11.00.

Niezwykle cieszymy się z ich wyboru. Gratulujemy im, że zdecydowali się służyć Bogu obecnemu szczególnie w Eucharystii. Serdecznie dziękujemy także ich rodzicom, dziadkom za trud przygotowania tych młodych ludzi do wiary. A Wam, nowi kandydaci, ministranci i lektorzy życzymy, abyście przez całe życie odpowiadali z serca Jezusowi: Zawsze i wszędzie.

 

no images were found

Pomoc Kościołowi na wschodzie

W niedzielę 9 grudnia br. (II niedziela Adwentu), w Kościele  obchodziliśmy XIII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, połączony ze zbiórką ofiar do puszek.

W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie, a także wiernych, składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.

Pragniemy zapewnić, że wierni tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary. Zdjęcia kościoła w Nowej Soli na Ukrainie dzięki uprzejmości Parafianki.

Rozpoczął się Adwent…

W niedzielę 27 listopada w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa.

Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole. Jest podobny do całego ludzkiego życia, które jest oczekiwaniem na pełne spotkanie z Bogiem.

281300893d39981fd8421ad75856535bAdwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo „adwent” pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wielkim Poście, lecz znakiem czekania na nowe zabrzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc narodzenia Jezusa (Łk 2, 14).

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Ot16-11-22o Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

W ubiegłą sobotę, 19.11.2016, w Krakowie-Łagiewnikach został uroczyście odczytany Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Wyraża on pragnienie Narodu polskiego, aby uznać i poddać się panowaniu Zbawiciela. Następnego dnia, w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Akt był odmawiany w wielu parafiach całej Polski. Inicjatywa została zatwierdzona na 372. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski i miała na celu wsparcie dzieła odnowy wiary w naszym kraju. Odmówienie Aktu wiąże się z zawierzeniem i poświęceniem życia Jezusowi Chrystusowi, a także ze zobowiązaniem do porządkowania go w wymiarze osobistym, rodzinnym oraz narodowym.

Uznanie Chrystusa za króla, obok zawierzenia Ojczyzny, posiada przede wszystkim charakter wewnętrzny. Zachęca bowiem do większego zaangażowania się w sprawy życia duchowego, zwłaszcza: modlitwę, Sakramenty i uczynki miłosierdzia, które potwierdzają naszą miłość do Zbawiciela oraz przyczyniają się do budowania Jego Królestwa tu, na ziemi. Jezus na kartach Pisma Świętego poucza nas, że Jego panowanie nie ma nic wspólnego z panowaniem władców ziemskich, którzy nierzadko uciskają poddane im narody (Mt 20,25). Jego Królestwo nie jest bowiem z tego świata (J 18,36), ponieważ nie opiera się na sile ekonomiczno-militarnej, lecz na miłości. Chrystus jest Wodzem przepełnionym dobrocią i łaskawością, który każdego ze swoich wiernych pragnie doprowadzić do udziału w wiecznej szczęśliwości zbawionych.

Miesiąc pamięci o zmarłych

160911Listopad jest miesiącem szczególnej pamięci o tych, którzy odeszli do wieczności. Uroczystość Wszystkich Świętych, przeżywana 1 listopada, jest szczególną okazją do uczczenia tych, którym udało się osiągnąć zbawienie, czyli stan wiecznej szczęśliwości wynikającej z przebywania w Bożej obecności. Jest to jednocześnie sposobność do uświadomienia sobie na nowo, że ostatecznym celem ludzkiego bytowania na ziemi jest życie wieczne. W dniu następnym, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny). Szczególnie modlimy się wtedy za dusze znajdujące się w czyśćcu, który jest miejscem pokuty za grzechy popełnione za życia. Dusza przechodzi tam proces oczyszczenia, po upływie którego osiąga niebo. Czas przebywania w czyśćcu zależy od ciężaru win i może zostać skrócony dzięki odpustom. Odpust oznacza darowanie kar. Może on być zupełny (dusza czyśćcowa idzie natychmiast do nieba) lub cząstkowy (czas oczekiwania na niebo skraca się). Oto zwykłe warunki uzyskania odpustu:

1) Wykonać dzieło, do którego przywiązany jest odpust,

2) odmówić Ojcze NaszWierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach, w których Ojciec Święty modli się każdego dnia,

3) Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą,

4) Odbyć uprzednio Spowiedź Św. lub być w stanie łaski uświęcającej (bez grzechu śmiertelnego na sumieniu),

5) Wyzbyć się wszelkiego przywiązania do grzechu, choćby lekkiego.

W dniach 1-8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie na nim modlitw za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w pozostałe dni – odpust cząstkowy. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyny czas oraz sposób zyskiwania odpustów! Odpust zupełny można zyskać również m.in. za następujące praktyki:

1) Odmówienie w całości (i bez przerwy) przynajmniej jednej części różańca (pięciu dziesiątek) w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, czy pobożnym stowarzyszeniu, połączone z rozmyślaniem nad rozważanymi tajemnicami (poza tymi miejscami – odpust cząstkowy);

2) Adoracja Najświętszego Sakramentu przez co najmniej pół godziny (jeśli jest krótsza – odpust cząstkowy);

3) Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu lub w dniu 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust „Porcjunkuli” po odmówieniu Ojcze nasz i Wierzę;

Więcej można przeczytać tutaj.

Z Krosna do Indii

16101616 października br. wyjechał do Indii nasz parafianin, Tobiasz Habrat, który w tamtejszym Ranchi ma rozpocząć dziesięcioletnią formację w seminarium misyjnym Redemptoris Mater.

Seminaria Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela) powstały z inicjatywy św. Jana Pawła II, jako wsparcie dzieła misji katolickich na terenach, gdzie nigdy nie było Kościoła oraz odpowiedź na postępującą sekularyzację terenów o chrześcijańskich korzeniach. Seminaria te mają charakter międzynarodowy – są rozsiane po wielu krajach świata, a klerycy otrzymują przydział placówki na drodze losowania.

Obejmijmy modlitwą Tobiasza, prosząc dla niego o błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej.

Wizytacja kanoniczna 2016

P1020624W dniach 7-8 września gościliśmy w parafii Metropolitę Przemyskiego ks. abpa A. Szala, który przybył w ramach wizyty pasterskiej, aby zaznajomić się z charakterystyką naszej wspólnoty i udzielić młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Podobne odwiedziny biskupa odbywają się raz na kilka lat. Wizytacja jest istotnym elementem posługiwania biskupiego i znakiem obecności Pana Jezusa wśród swojego ludu.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie odwiedzin biskupa, należą się wyrazy wdzięczności. Wśród nich należy wyróżnić: rodziców młodzieży bierzmowanej – za udekorowanie świątyni oraz dar w postaci kadzielnicy, osoby witające Arcypasterza podczas Mszy Świętej (zwłaszcza te najmłodsze) oraz przedstawicieli grup duszpasterskich – za zaprezentowanie form aktywności obecnych w parafii. Serdeczne Bóg zapłać.

Zdjęcia z wydarzenia znajdują się w zakładce Galeria (klik)

Witamy Księdza Arcybiskupa Adama Szala w naszej wspólnocie

160903
W dniach 7-8.09 (środa-czwartek) będziemy gościć w naszej parafii ks. abp. Adama Szala, który przybędzie do nas w ramach wizyty pasterskiej w dekanacie Krosno I. Celem wizyty będzie poznanie życia naszej wspólnoty oraz udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Bierzmowanie będzie miało miejsce w dniu 7.09 podczas Mszy Świętej o godz. 17:00, którą będzie celebrował Ks. Arcybiskup. W tym dniu Arcypasterz poświęci również obelisk upamiętniający 1050-lecie Chrztu Polski oraz spotka się z grupami duszpasterskimi. Drugiego dnia Metropolita spotka się z chorymi oraz z dziećmi z naszej szkoły.

Módlmy się za Księdza Arcybiskupa Adama za przyczyną naszych patronów: MB Częstochowskiej oraz św. Wojciecha o Boże błogosławieństwo w jego pasterskim posługiwaniu.

Nowy rok szkolny i katechetyczny 2016/2017

We czwartek, 1609011.09 rozpoczęliśmy nowy rok pracy szkolnej i formacji katechetycznej. O Boże błogosławieństwo modliliśmy się wspólnie podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców, o godz. 8:00.