Parafia została utworzona w 1968 roku przez Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka przy drewnianym kościele z XV wieku.
Pierwotny kościół drewniany, wzniesiony został około połowy XV wieku. Konsekrował go w 1460 roku Biskup Mikołaj Błażejowski. Kościół został zadedykowany św. Jerzemu, św. Wojciechowi, św. Walentemu, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, św. Małgorzacie, św. Helenie i św. Zofii.
Po zniszczeniu został odbudowany w latach 1855-1856, staraniem ks. Leona Świtalskiego, wikariusza krośnieńskiego.
W roku 1903 został całkowicie przebudowany według planów architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Kościół posiada wyposażenie z XVI – XX wieku, w tym późnorenesansowy ołtarz z początku XVII wieku. Posiada także dwa późnobarokowe boczne ołtarze, przeniesione z kościoła farnego.
Prace budowlane przy nowym kościele rozpoczęto 4 lipca 1987 roku. Kamień węgielny poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, dnia 10 czerwca 1987 roku w Tarnowie, został wmurowany przez Księdza Biskupa Ignacego Tokarczuka 9 kwietnia 1989 roku.
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej został konsekrowany przez Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika – Metropolitę Przemyskiego dnia 31 sierpnia 1997 roku.

© 2017 Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej