Parafia św. Wojciecha została erygowana w kwietniu 1968 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji przemyskiej bp. Ignacego Tokarczuka, który powołał na pierwszego proboszcza ks. Tadeusza Szetelę. Ksiądz Tadeusz pełnił od 1966 r. funkcję rektora kościoła św. Wojciecha, drewnianego kościółka na górce przy drodze z Krosna do Korczyny i który od tej pory stał się kościołem parafialnym dla mieszkańców tej części Krosna i podmiejskich miejscowości wydzielonej z największej ówcześnie parafii Krosno-Fara.

Wiele jest różnych spekulacji wokół drewnianego kościółka. Jedną z nich jest legenda, która głosi, że w miejscu dzisiejszego kościółka na górce miał się zatrzymać w drodze z Węgier do Polski św. Wojciech. Miał tu głosić kazanie i odpoczywać. Tak głosi legenda a wiemy tyle, że kościół został wzniesiony około połowy XV wieku. Konsekrował go w 1460 roku Biskup Mikołaj Błażejowski. Kościół miał wówczas dedykacje ku czci św. Jerzego, św. Wojciecha, św. Walentego, św. Małgorzaty, św. Heleny, św. Zofii oraz dziesięciu tysięcy męczenników.

Niestety kościół ten uległ zniszczeniu. Został odbudowany w latach 1855-1856, staraniem ks. Leona Świtalskiego, wikariusza krośnieńskiego. W roku 1903 został całkowicie przebudowany według planów architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Do dzisiejszego dnia kościół ten posiada wyposażenie z okresu XVI – XX wieku, w tym późnorenesansowy ołtarz z początku XVII wieku, a także posiada dwa późnobarokowe boczne ołtarze, przeniesione z kościoła farnego.

Ksiądz Tadeusz, proboszcz powstałej parafii przy tym zabytkowym kościele, dzięki pomocy Kurii Przemyskiej, zakupił działkę i uzyskał pozwolenie na budowę nowego kościoła. Po poświęceniu placu budowy poprzez ordynariusza archidiecezji przemyskiej w 1986 roku, 4 lipca 1987 r. przystąpiono do budowy nowego kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wojciecha. Kościół został zbudowany według projektu architekta mgr. inż. Mieczysława Krukierka i pod nadzorem mgr. inż. Romana Habrata. Kamień węgielny poświęcony został przez Ojca Świętego Jana Pawła II, dnia 10 czerwca 1987 r. w Tarnowie a został wmurowany przez księdza biskupa Ignacego Tokarczuka 9 kwietnia 1989 roku.

Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza, ofiarności i pracy parafian zbudowano nowy, piękny, murowany, kryty blachą kościół, mogący pomieścić wszystkich parafian, który został konsekrowany 31 sierpnia 1997 r. przez metropolitę przemyskiego abp. Józefa Michalika. Ks. prał. Tadeusz Szetela – pierwszy proboszcz parafii, budowniczy kościoła, kapelan Ojca Świętego, były wicedziekan dekanatu Krosno I, kapelan AK – a więc ksiądz wielce zasłużony dla Kościoła i Krosna odszedł na emeryturę w 1999 r. po 31 – letniej posłudze w tej parafii. Pozostając na terenie parafii jako rezydent, służy pomocą w posłudze kapłańskiej.

Od 22 sierpnia 1999 r. proboszczem parafii jest ks. Krzysztof Mijal. Dzięki jego inicjatywie i ofiarności parafian zakupiono i zainstalowano organy, zmieniono i zainstalowano nowy system ogrzewania kościoła, także zainstalowano nowe nagłośnienie i oświetlenie, ponadto zamontowano nowe drzwi i dokonano malowania i wystroju wnętrz świątyni. Jeśli chodzi zaś o zabytkowy kościółek na górce, dzięki staraniom księdza proboszcza, zostały zakonserwowane jego poszczególne elementy, wymieniono także nawierzchnię wokół oraz uzbrojono go w odpowiednią instalację. Zrobiono więc dość dużo, na miarę ofiarności parafian. Efektywną pracę księdza proboszcza widać nie tylko na niwie materialnej, ale też duchowej, którą widać w działalności Akcji Katolickiej, kręgów rodzin Domowego Kościoła, kilkunastu Róż Różańcowych i Rady Parafialnej. Ponadto przez pracę księdza wikariusza można zaobserwować obecność młodych w życiu parafii poprzez służbę ministrantów czy też przynależność do Oazy Dzieci Bożych. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wojciecha posiada ponadto cotygodniowy biuletyn parafialny – wiadomości „Z Wojciecha”, w którym podawane są informacje duszpasterskie oraz okolicznościowe artykuły duszpasterzy i parafian. Wielkim darem duchowym parafii są kapłani: ks. dr Wacław Socha, ks. Mariusz Zima, ks. Grzegorz Jakubik, ks. Jakub Kustroń, ks. Dawid Sas oraz siostra zakonna Katarzyna Dudek CSFN.