Liturgiczne

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem …czytaj więcej

Święto św. Szymona i Judy Tadeusza

Święto św. Szymona i Judy Tadeusza

Dzisiaj wspominamy w liturgii świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek …czytaj więcej

Święto św. Łukasza – Ewangelisty

Święto św. Łukasza – Ewangelisty

Dziś obchodzimy święto świętego Łukasza – Ewangelisty. Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, że rodzinnym miastem św. Łukasza była Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja jest zgodna. Był poganinem, a nie Żydem. Zdaje się to …czytaj więcej

Wspomnienie NMP Różańcowej

Wspomnienie NMP Różańcowej

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież …czytaj więcej

Święto świętych Archaniołów

Święto świętych Archaniołów

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. …czytaj więcej

Święto św. Mateusza – apostoła, ewangelisty

Święto św. Mateusza – apostoła, ewangelisty

Dziś w liturgii obchodzimy święto św. Mateusza – ewangelisty. Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw “Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później z innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus …czytaj więcej

Święto św. Stanisława Kostki

Święto św. Stanisława Kostki

18 września w liturgii obchodzimy święto św. Stanisława Kostki patrona Polski a także patrona młodzieży. Stanisław urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich. …czytaj więcej

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Dzisiaj obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego, cesarza rzymskiego, który przyznał chrześcijanom prawo do swobodnego wyznawania wiary na terenie Imperium, wydała zarządzenie, aby odnaleźć krzyż, na którym umarł Jezus. Odnaleziono go …czytaj więcej

© 2017 Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej