Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę. Założycielem jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987), który mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych. Znakiem DK są dwa greckie słowa: „FOS” (światło) i „ZOE” (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny.

Elementy formacyjne Domowego Kościoła:

  • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym
  • codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem
  • codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu
  • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
  • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu
  • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Zasady Domowego Kościoła

Domowy Kościół