Młodość dla misji

Młodość dla misji

Maryja swoim życiem najpiękniej pokazuje, co to znaczy służyć –przyjąć do serca Jezusa i tak się w Nim rozmiłować, żeby chcieć Go zanieść aż na krańce świata. To streszczenie każdej posługi w Kościele. Patronami dzisiejszego dnia są …czytaj więcej

Święto św. Szymona i Judy Tadeusza

Święto św. Szymona i Judy Tadeusza

Dzisiaj wspominamy w liturgii świętych apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek …czytaj więcej

Imieniny ks.Tadeusza Szeteli

Imieniny ks.Tadeusza Szeteli

Z okazji Imienin pragniemy złożyć bardzo serdeczne życzenia obfitych Bożych łask. Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.

Być dla całego świata

Być dla całego świata

Jezus zaprasza dzisiaj każdego z nas do stanięcia w prawdzie i zawierzenia Mu naszych trosk i radości, całego codziennego bagażu. On nie chce, byśmy sami się z tym wszystkim borykali. Módlmy się o pokorę serca …czytaj więcej

Naśladuj misyjny zapał

Naśladuj misyjny zapał

W Tygodniu Misyjnym, w dniu, w którym Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec w Polsce modlą się wspólnie o beatyfikację swojej założycielki służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. Do niej odnoszą się słowa Pana Jezusa, jakie możemy dziś usłyszeć w …czytaj więcej

Papieskie dzieło misyjne dzieci – wychowywać do odpowiedzialności

Papieskie dzieło misyjne dzieci – wychowywać do odpowiedzialności

Kolejny dzień tygodnia misyjnego, Jezus dziś do nas kieruje bardzo mocne słowo: „Rozumiejcie chwilę obecną…Bądźcie gotowi…Bądźcie sługami, którzy znając wolę swego Pana, nie bagatelizują wezwania” (por. Łk 12, 39-48). Kiedy w 1843 r. biskup Karol …czytaj więcej

Jesteś odpowiedzialny za kapłanów

Jesteś odpowiedzialny za kapłanów

Trwa tydzień misyjny, każdy dzień tego tygodnia to okazja do refleksji. Wielką sprawą dla rozwoju życia duchowego chrześcijanina jest połączenie wiary z codziennymi obowiązkami. Były czasy, kiedy ludzie wierzący nie okazywali wielkiego zainteresowania doczesnością. Podobną pierwotną gorliwość obserwują …czytaj więcej

Papież zachęca do przeżywania radość misji

Papież zachęca do przeżywania radość misji

Jak wiemy obecnie przeżywamy tydzień misyjny, który został rozpoczęty od światowego dnia misyjnego. Wczoraj po modlitwie Anioł Pański papież odniósł się do tego czasu w tych słowach: Zachęcam wszystkich do przeżywania radości misji, świadcząc Ewangelię …czytaj więcej

© 2018 Parafia pw. św. Wojciecha i MB Częstochowskiej