Akcja katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich. którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Akcja Katolicka rządzi się statutem zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.

Historia AK  ♦  Patron AK  ♦  Statut AK


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej powstał maju 1998 r. i liczył 7 członków. Od tej pory działa nieprzerwanie spotykając się na spotkaniach formacyjnych w trzecie środy miesiąca po Mszy św. wieczornej. Asystentem naszego oddziału jest ks. proboszcz, a prezesem p. Marek Jastrząb. Jako Stowarzyszenie kierujemy się zatwierdzonym corocznym programem działania, w którym są inicjatywy formacyjne, apostolskie, gospodarcze, kulturalne i społeczne. Oddział liczy 13 członków.

Formacja:

  • dwa razy w roku Wiosenny i Jesienny dzień skupienia dla wszystkich członków prowadzone przez Asystenta Diecezjalnego,
  • na comiesięcznych spotkaniach POAK referowanie tematu z ogólnopolskiego materiału formacyjnego przygotowanego przez poszczególnych członków POAK.
  • obsługa liturgiczna Mszy Św. w trzecią niedzielę miesiąca
  • prowadzenie adoracji przygotowanej przez członków POAK w pierwszy czwartek miesiąca
  • uczestnictwo w diecezjalnej pielgrzymce co roku w maju do Strachociny- miejsca urodzin Patrona Polski Św. Andrzeja Boboli
  • uczestnictwo w corocznej ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę
  • organizowanie co roku w Wielką Sobotę zbiórki żywności w celu podzielenia się „święconym” z mieszkańcami parafii
  • współorganizowanie co roku Festynu Bezalkoholowego na Krośnieńskim Rynku, z którego dochód przeznaczamy dla hospicjum, pokrzywdzonych w powodzi.
  • sporządzanie co roku planów pracy i sprawozdań z działalności POAK 


  Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej