Oktawa Bożego Ciała

3 czerwca 2024

Panie dobry jak chleb

Oktawa Bożego Ciała

Przez osiem dni trwa uroczyste celebrowanie obecności Chrystusa Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie. W Święto Bożego Ciała wielu z nas uczestniczyło w procesji z Najświętszym Sakramencie po ulicach naszego miasta wielbiąc Pana Jezusa i wyznając wiarę w Jego obecność w Eucharystii. W najbliższy czwartek zakończenie oktawy po Mszy św. o godz.18.00, a poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest obchodzona zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. Kult Serca Jezusowego rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Na cały Kościół święto Serca Pana Jezusa rozszerzył papież Pius IX w roku 1856. Począwszy od 1995 r. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, papież Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów.

 

Walka z Krzyżem

Kto wcześniej bronił krzyża?

Krzyż na ścianach urzędów nie jest tylko symbolem religijnym. Chrześcijaństwo jest elementem polskiego dziedzictwa narodowego, o czym możemy przeczytać już w preambule Konstytucji RP. Na ten temat wypowiadał się już kilkukrotnie Sąd Najwyższy, o czym przypominamy w naszej petycji. W wyroku z dnia 20 września 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że „osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi, bo w życiu społecznym byłoby to równoznaczne z ograniczeniem swobody sumienia osób wierzących”. W tym samym orzeczeniu SN stwierdził też, że „uniemożliwienie lub utrudnienie komuś wyrażania jego przekonań religijnych” jest naruszeniem „swobody wyznania” jako dobra osobistego. Z kolei 15 lipca 2010 roku Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat obecności krzyży w lokalach wyborczych, stwierdzając wprost, że „pozostawienie krzyża w lokalu wyborczym, na który pomieszczenie udostępniła szkoła podstawowa, nie może być odczytane jako dyskryminacja innych wyznań”. Co więcej, jeszcze przed uchwaleniem aktualnie obowiązującej Konstytucji – 6 września 1990 roku – Sąd Najwyższy orzekał w sprawie nakazu usunięcia krzyża. Sprawa dotyczyła pracowniczki warszawskiej przychodni, która jeszcze w okresie PRL-u otrzymała od swojego przełożonego polecenie zdjęcia krzyży we wszystkich pomieszczeniach zakładu pracy. Kobieta odmówiła, powołując się na swoje przekonania religijne, za co została zwolniona. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który uznał, że zwolnienie kobiety było bezprawne. SN stwierdził wprost, że symbolika Krzyża jest „pozytywna dla kultury nie tylko chrześcijańskiej, lecz wręcz ogólnoludzkiej”. O tym, że Krzyż jest czymś więcej niż tylko symbolem religijnym możemy też przeczytać w uchwale Senatu z 4 lutego 2010 roku, przegłosowanej… za poprzednich rządów Donalda Tuska. W uchwale „w sprawie poszanowania Krzyża” senatorowie podkreślili wówczas, że „Krzyż, będący znakiem chrześcijaństwa, na trwałe stał się dla wszystkich Polaków, bez względu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartości uniwersalnych, a także dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności naszej Ojczyzny”, w związku z czym „wszelkie próby zakazania umieszczania Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową”.

c.d. za tydzień

KOŚCIOŁY I SANKTUARIA ŚWIATA – WŁOCHY

Chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabeta w miejscowości Villastanza w regionie Lombardia to kościół poświęcony Nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny. Nawiedzenie to święto liturgiczne upamiętniające wizytę, jaką Dziewica Maryja złożyła swojej krewnej Elżbiecie po otrzymaniu zapowiedzi, że stanie się matką Jezusa i że jej krewna poczęła dziecko. Święto to, pierwotnie obchodzone przez Braci Mniejszych od 1263 r. zostało przez papieża Urbana VI rozszerzone na cały kościół w 1389 r. Tajemnicy Nawiedzenia poświęcone są liczne zakony i zgromadzenia: Zakon Nawiedzenia Najświętszej MP, Ubogie Córki Nawiedzenia NMP, Służebnice Nawiedzenia, Siostry Nawiedzenia Japonii. Miejscowość Villastanza posiadała we wcześniejszych wiekach jedyną świątynię, która znajdowała się niedaleko miasta. Z racji tego, że była ona mała a także w złym stanie, w 1615 r. wybudowano nowy kościół w centralnym miejscu miasta. Trzy lata później prace architektoniczne zostały wstrzymane z powodu braku funduszy. Ostatecznie budowa została zakończona w 1760 r, kiedy to ukończono fasadę. Dwa lata wcześniej została wzniesiona przy kościele dzwonnica. W międzyczasie 21 maja 1625 r, kardynał Federico Borromeo erygował Villastanza jako parafię liczącą około 400 dusz. Przez wieki, obok kościoła znajdował się niewielki cmentarz, który funkcjonował do 1788 r, kiedy to pochowano ostatnia osobę. We wnętrzu świątyni znajduje się kaplica poświęcona świętym Defendente i Onorato, którzy ponieśli śmierć męczeńską w III w. Defendente był rzymskim żołnierzem, został zabity za panowania cesarza rzymskiego Maksymiana, ponieważ odmówił oddania czci kultowi cesarza, wyrzekając się wiary. Do kościoła w XIX wieku zakupiono marmurowy ołtarz i pięć dzwonów, a dzwonnicę podwyższono o kolejnych 5 m. 31 maja 1873 r. parafią wstrząsnęło cudowne zdarzenie, kiedy to piorun uderzył w dzwonnicę i rozerwał jej lewy bok. Piorun wpadł do kościoła przez okno Kaplicy NMP Bolesnej, uszkodził organy, wypadł ze świątyni i ostatecznie wyczerpał swoją moc w pobliskim domu, gdzie spalił poduszkę, na której spała kobieta. To wydarzenie nie spowodowało żadnych ofiar ani ran. Jako wotum dziękczynne za ten cud malarz Marco Corvini namalował płótno przedstawiające całą historię. Ciekawostką jest to, iż po prawie trzech wiekach od rozpoczęcia budowy, dopiero 3 listopada 1898 r. świątynia została konsekrowana. W 2023 r. kościół padł ofiarą podpalenia na tle religijnym. Monitoring ujawnił, że czynu dopuścił się 23-letni wyznawca islamu. Zniszczeniu uległy malowidła i XVII-wieczne organy.

Anita Iwańska – Iovino