Wobec narastającej fali krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego oraz wiele innych osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, kieruje poniższe oświadczenie. W oświadczeniu tym możemy przeczytać iż szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii. Przewodniczący KEP odwołuje się w tym oświadczeniu także do słów papieża Franciszka. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego oświadczenia.