Tydzień Misyjny

19 października 2020

Idźcie i głoście

Tydzień Misyjny

We współczesnym świecie sprawa głoszenia słowa Bożego nabiera szczególnego znaczenia. Okazuje się bowiem, że bez jasnych i sprecyzowanych znaków na drodze życia ludzie się gubią. Wystarczy sięgnąć po gazetę, włączyć telewizor czy wejść na internet, aby się przekonać ile tam dziwnych, a nawet dziwacznych rzeczy. Dlatego tak bardzo potrzebne jest dziś słowo życia, słowo prawdy, które Pan Bóg kieruje do współczesnego człowieka. To jest słowo na każdy czas i do każdego, bez wyjątku. Mało tego, to my chrześcijanie mamy dzielić się tym słowem , tam gdzie żyjemy na co dzień, gdzie pracujemy. Czy jednak mamy na tyle chęci, wiary i zapału , by przybliżać innym Ewangelię Chrystusa ? Właśnie Tydzień Misyjny, który się rozpoczyna, przypomina nam, że mamy być misjonarzami Chrystusa, że mamy popierać sprawę misji na krańcach świata, ale też i bliżej nas , w naszej Ojczyźnie, w naszym środowisku, bo pogaństwo jest ciągle zagrożeniem dla naszej wiary i dla nas samych.