Błogosławieni, wprowadzają pokój

Uroczystość Wszystkich Świętych

W tym roku nasza obecność na cmentarzu nie będzie tak gremialna jak w poprzednich latach ze względu na panującą pandemię. Nie mniej jednak każdy z nas odwiedzi groby swoich najbliższych, aby w ten sposób wyrazić swoją pamięć i miłość do tych, którzy już odeszli do wieczności. Będzie to też wyraz naszej wiary w zmartwychwstanie. Pamiętamy o uporządkowaniu grobów, o przystrojeniu je w kwiaty, o zapaleniu zniczy, ale nade wszystko pamiętajmy o modlitwie. Msze św. w kościele naszym o godz.7.30, 9.30 , 11.00 i 17.00. Na cmentarzu Mszy św. nie będzie.
Od 1 do 8 listopada można zyskać odpust zupełny (i ofiarować za zmarłych) pod zwykłymi warunkami, a więc pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Ze względu na obecną sytuację będzie można zyskać odpust zupełny przez cały listopad nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmo wic Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego.