Maryja i Polska

15 lutego 2020

Maryja i Polska

O Maryjo ! My szczęśliwi,
My chlubni z Twej świętej pieczy !
Niech się niedowiarek nie dziwi,
Niech bezbożnik, jak chce, przeczy
Twoja nad polską opieka,
Twoja duchowa z nią jednia,
To nie wymysły człowieka,
Nie marne słowo, nie brednia
Pobożności przebujałej
Nie przechwałka niskiej chwały:
Świadczy tej prawdzie istota
Wieków polskiego żywota
Świadczy cały bieg zawodu
Cały byt polskiego rodu.
Był on od początku swego
Słowa Bożego kołyską
Troskliwym piastunem jego –
I na takie stanowisko
Część Twego ducha mu dana,
Piastunko naszego Pana.

Seweryn Goszczyński