Niedziela Słowa Bożego

25 stycznia 2020

Niedziela Słowa Bożego

Człowiek z natury swojej potrzebuje prawdy w swoim życiu. Niejednokrotnie poszukuje jej na różne sposoby. Szuka jakby w ciemności. Spotyka się z różnymi koncepcjami prawdy, które usiłują odsłonić tajemnicę świata i ludzkiej egzystencji. Jednakże wszystkie te wysiłki na przestrzeni wieków okazały się nie pełne, albo wręcz bezowocne. Głód prawdy jest ciągle obecny w ludzkim sercu i umyśle. Dopiero człowiek otwarty na Boga może odkrywać sens życia ludzkiego, a także prawdę o Bogu miłującym człowieka. Jedynie Stwórca jest źródłem Prawdy i On może oświetlić nasze życie i ukazać pełną prawdę o naszym przeznaczeniu. Upewnia nas o tym Chrystus, gdy mówi, że On jest Prawdą, Drogą i Życiem. Trzeba więc poznać Chrystusa, który nas karmi swoim słowem oświetlającym drogi człowieka. Dzisiejsza Niedziela Słowa Bożego jest tą dobrą okazją, aby w Piśmie Świętym znaleźć prawdę, która wyzwala i nadaje sens życiu.